Privacy policy

Smulhuuske.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Smulhuuske verwerkt persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt slechts in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Op de Website wordt aan gebruikers gevraagd de volgende gegevens te verstrekken: Email, Naam en Telefoonnummer.
Persoonsgegevens die door gebruikers van de Website zijn verstrekt worden voor het volgende doeleind gebruikt: Het bezorgen van eventuele bestellingen.
Smulhuuske zal persoonsgegevens van gebruikers van de Website nooit aan derden verstrekken.

E-mail: info@smulhuuske.nl